Labuschagne Boorkontrakteurs vier in 2010 sy 100-jarige jubileum.

In 2010 sal dit 'n honderd jaar wees sedert Lenard Labuschagne, die grootvader van Leon Labuschagne, vir water begin boor het. Nou, na al dié jare, lewer Leon Labuschagne en Seun nog steeds dieselfde eerlike en voortreflike diens.

Die vier geslagte Labuschagne het hulle loopbane in die boorbedryf in die jare soos hieronder aangedui, begin:

Leonardus (Lenard) Labuschagne 1910
Herman (Harry) Labuschagne 1930
Leonardus (Leon) Labuschagne 1955
Herman Labuschagne 1988

Stacks Image 95

Oupagrootjie Lenard Labuschagne

Stacks Image 93

Oupa Harry Labuschagne

Stacks Image 91

Leon Labuschagne

Stacks Image 89

Herman Labuschagne, huidige bestuurder

Leonardus (Lenard) Labuschagne, die grootvader van die huidige Leon Labuschagne, bekende boorkontrakteur in die Cullinan en Bronkhorstspruit gebied, het omstreeks 1910 begin om vir water te boor. Sy eerste boormasjien was 'n houtraam stamperboor wat deur middel van 'n stoomenjin aangedyf is. Hy het later die stoomenjin met 'n dieselenjin vervang. Sy seun Herman (Oom Harry soos hy algemeen bekend gestaan het), het in 1930 op 16-jarige
ouderdom saam met sy pa begin boor. Leon Labuschagne was self skaars 16 toe hy saam met sý pa, Harry, in 1955 begin boor het. Leon Labuschagne se seun, Herman, het in 1988 by sy pa in die boordery bedryf aangesluit. Tans bestuur Herman Labuschagne die onderneming.

Leon Labuschagne en Seun is in 1995 as 'n bk geregistreer.

Stacks Image 64

Leon Labuschagne (regs) en Herman Labuschagne (links) verseker dat die boorproses reg verloop.